Uchwała nr 322/2013ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 26 listopada 2013w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie Pani Joanny Przybyszewskiej do realizacji programu pilotażowego ,,Aktywny Samorząd” Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 595)

Uchwała nr 322/2013
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 26 listopada 2013


w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie Pani Joanny Przybyszewskiej do realizacji programu pilotażowego ,,Aktywny Samorząd”

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 595)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje


§ 1. Udzielić pisemnego upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie Pani Joannie Przybyszewskiej do zawierania umów o dofinansowanie z osobami niepełnosprawnymi w związku z realizowanym pilotażowym programem ,,Aktywny Samorząd”


§ 2. Wykonanie uchwały poprzez sporządzenie upoważnienia powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia przystąpienia Powiatu Lipnowskiego do realizacji programu pilotażowego ,,Aktywny Samorząd”.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (22 stycznia 2014, 14:15:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1869