Uchwała nr 223/2012 Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 12 grudnia 2012w sprawie: wyrażenia zgody na poddzierżawę majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), oraz § 3 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości zawartej w dniu 01 września 2009 r. pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie w związku z pismem Prezesa Zarządu Spółki z o. o. z dnia 11.12. 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę przedmiotu umowy.

Uchwała nr 223/2012
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 12 grudnia 2012


w sprawie: wyrażenia zgody na poddzierżawę majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), oraz § 3 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości zawartej w dniu 01 września 2009 r. pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie w związku z pismem Prezesa Zarządu Spółki z o. o. z dnia 11.12. 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę przedmiotu umowy.


Zarządu Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:§1. Wyrazić zgodę na poddzierżawę przez Szpital Lipno Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie pomieszczenia o powierzchni 26 m2 znajdującego się w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 6 w budynku B stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego na rzecz Pana Daniela Chrabąszczewskiego prowadzącego działalność Usługowo-Handlową na okres do 31 grudnia 2013 roku.


§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezesowi Zarządu Szpital Lipno Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie.§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (23 stycznia 2013, 14:31:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2417