Uchwała nr 91/2011ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 9 listopada 2011w sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego” na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018Na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 2 i ust 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz.1243, Nr 203 poz.135, Nr 28 poz.145, Dz.U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 138 poz.809 i Nr 171 poz.1016) oraz § 59 ust 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego przyjętego Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14.06.2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 197 poz. 1813)

Uchwała nr 91/2011
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 9 listopada 2011


w sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego” na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018

Na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 2 i ust 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz.1243, Nr 203 poz.135, Nr 28 poz.145, Dz.U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 138 poz.809 i Nr 171 poz.1016) oraz § 59 ust 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego przyjętego Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14.06.2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 197 poz. 1813)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1 Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przy piśmie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.10.2011 r. projekt aktualizacji „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego” na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018.


§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (4 stycznia 2012, 08:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2546