Uchwała nr 87/2011ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 26 października 2011w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem majątku trwałego nieruchomego będącą własnością Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 Nr 21 poz. 113), art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr187 poz. 1110)

Uchwała nr 87/2011
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 26 października 2011


w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem majątku trwałego nieruchomego będącą własnością Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 Nr 21 poz. 113), art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr187 poz. 1110)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:

§1. Wyrazić zgodę na najem pomieszczenia o powierzchni 37 m2 znajdującego się w obiekcie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie przy ul. Okrzei 3, stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego, na okres do trzech lat z przeznaczeniem na mieszkanie.

§2. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do ostatecznego uzgodnienia warunków i zawarcia umowy najmu z Panem Ludwikiem Jabłońskim oraz poinformowanie Zarządu Powiatu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (4 stycznia 2012, 08:08:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3023