Uchwała nr 84/2011ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 20 października 2011w sprawie: ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołu Szkół Technicznych stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego.Na podstawie § 3 ust 2 Uchwały Nr XXXVI/160/2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2 lutego 2002 roku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego lub własność osób prawnych należących do powiatu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 56, poz. 1059)

Uchwała nr 84/2011
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 października 2011


w sprawie: ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołu Szkół Technicznych stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie § 3 ust 2 Uchwały Nr XXXVI/160/2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2 lutego 2002 roku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego lub własność osób prawnych należących do powiatu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 56, poz. 1059)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Ustala się stawkę czynszu za wynajem 1m² lokalu mieszkalnego w budynku szkolnym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w wysokości 3 zł.


§2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (4 stycznia 2012, 08:06:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4299