Uchwała nr 76/2011ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 26 września 2011w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Powiat Lipnowski Na podstawie § 6 Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr XI/60/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2011 roku

Uchwała nr 76/2011
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 26 września 2011


w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Na podstawie § 6 Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr XI/60/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2011 roku


Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje


§ 1. Przyznaje się 4 stypendia dla niżej wymienionych uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum prowadzonych przez Powiat Lipnowski:

 1. Izabela Bortniczuk – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zespole Szkół

  Specjalnych w Lipnie

 2. Weronika Winnicka – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zespole Szkół

  Specjalnych w Lipnie

 3. Dawid Stolarski – Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych

  w Lipnie

 4. Radosław Rzepiński – Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół

  Specjalnych w Lipnie


§ 2. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego 2011/2012.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (4 stycznia 2012, 07:53:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2961