Uchwała nr 73/2011ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 16 września 2011w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy poddzierżawy majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113), oraz § 3 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości zawartej w dniu 01 września 2009 r. pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie w związku z pismem Prezesa Zarządu Spółki z o. o. z dnia 06.09.2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę przedmiotu umowy.

Uchwała nr 73/2011
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 września 2011


w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy poddzierżawy majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113), oraz § 3 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości zawartej w dniu 01 września 2009 r. pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie w związku z pismem Prezesa Zarządu Spółki z o. o. z dnia 06.09.2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę przedmiotu umowy.


Zarządu Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:§1. Wyrazić zgodę na przedłużenie umowy poddzierżawy przez Szpital Lipno Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie pomieszczeń przy ul. Nieszawskiej 6 stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego wyposażonych w sprzęt anestezjologiczny i 4 łóżka chorych jako części budynku i urządzeń Szpitala oraz Bloku Operacyjnego i biura Przyjęć SOR o łącznej powierzchni 213,40 m2, w skład której wchodzą:

- sala operacyjna, myjnia, pokój przygotowawczy, śluza, sterylizatornia
o powierzchni 110,3 m2,

- sal pooperacyjnych(2 sale x 2 łóżka) o powierzchni 31,1m2,

- gabinetu lekarskiego o powierzchni 17,5 m2,

- recepcji wraz z poczekalnią, szatnią dla pacjentów i osób oczekujących
o powierzchni 54,5 m2,

na rzecz PWM sp. z o.o. reprezentowanej przez dr Macieja Koszałkowskiego na cele prowadzenia dziennego konsultacyjno-zabiegowego oddziału okulistycznego do
31 grudnia 2014 roku.


§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezesowi Zarządu Szpital Lipno Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością w Lipnie.


§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (4 stycznia 2012, 07:51:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3135