Uchwała nr 71/2011Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 30 sierpnia 2011w sprawie: przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski dodatku funkcyjnegoNa podstawie § 5 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/250/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 71/2011
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 30 sierpnia 2011


w sprawie: przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski dodatku funkcyjnego

Na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/250/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009 roku


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje§ 1. Przyznaje się dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w wysokości:

  1. Ewa Juszczyk 1.100 zł miesięcznie

  2. Leszek Statkiewicz 1.000 zł miesięcznie

  3. Agnieszka Skoczylas 850 zł miesięcznie

  4. Paweł Śliwiński 700 zł miesięcznie

  5. Anna Mielczarek 600 zł miesięcznie

  6. Jolanta Lewandowska 500 zł miesięcznie


§ 2. Dodatek przyznaje się od 1 września 2011 roku na okres powierzenia stanowiska dyrektora.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (13 września 2011, 11:04:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3833