Uchwała nr 72/2011Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 30 sierpnia 2011w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Lipnie. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie

Uchwała nr 72/2011
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 30 sierpnia 2011


w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Lipnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1.Wyrazić zgodę na sprzedaż-złomowanie mienia ruchomego powiatu będącego
w użytkowaniu Zespołu Szkół w Lipnie tj. balustrad, które zostały zdemontowane na klatkach schodowych w ramach prac remontowych w budynku szkoły.


§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie do powiadomienia Zarządu Powiatu o wynikach sprzedaży w ciągu 7 dni od jej zakończenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (13 września 2011, 11:02:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3013