Uchwała nr XXV/174/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 19 listopada 2008w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.Na podstawie Uchwały Nr VIII/104/2000 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Uchwała nr XXV/174/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Na podstawie Uchwały Nr VIII/104/2000 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:


§1 Wyrazić zgodę na najem lokalu o powierzchni 114,5 m2 znajdującego się w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 6, stanowiącego własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, na okres powyżej trzech lat z przeznaczeniem na działalność apteki otwartej.


§2 Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.


§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Wskazana nieruchomość stanowi własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. W związku z zamiarem przedłużenia umowy najmu konieczne jest podjęcie niniejszej uchwaly na wniosek Dyrektora SP ZOZ w Lipnie.metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (11 marca 2009, 09:54:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3147