Uchwała nr 167 /2008Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 25 listopada 2008w sprawie:ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 1876/8 Obr. 8 Miasta Lipna stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2002r. Nr 214 poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59 poz. 369)

Uchwała nr 167 /2008
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 25 listopada 2008


w sprawie:ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 1876/8 Obr. 8 Miasta Lipna stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2002r. Nr 214 poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59 poz. 369)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nieruchomości położonej w Lipnie, przy ul. Okrzei, stanowiącej działkę nr 1876/7 obr. 8 objętej księgą wieczystą nr 33479 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie, służebności gruntowej, polegającej na prawie nieodpłatnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 1876/8 stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego do działki nr 1875/5 (droga) stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna na okres do trzech lat.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (29 stycznia 2009, 12:55:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4317