Uchwała nr 157/2008Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 17 października 2008w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.Na podstawie Uchwały Nr VIII/104/2000 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Uchwała nr 157/2008
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 17 października 2008


w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Na podstawie Uchwały Nr VIII/104/2000 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:
§1 Wyrazić zgodę na najem pomieszczenia o powierzchni 11,42 m2 znajdującego się w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 6, stanowiącego własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, na okres do trzech lat z przeznaczeniem na działalność handlową.§2 Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (28 stycznia 2009, 09:40:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3456