Uchwała nr 59/2007Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 20 listopada 2007w sprawie: sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Starostwa Powiatowego w LipnieNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, z 2003r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218

Uchwała nr 59/2007
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 20 listopada 2007


w sprawie: sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Starostwa Powiatowego w Lipnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, z 2003r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218


uchwala się, co nastepuje:


§1. Zarząd Powiatu wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu samochodu osobowego marki Fiat Uno o numerach rejestracyjnych CLI S007


§2. Powołuje się komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie sprzedaży samochodu w składzie:

  1. Arkadiusz Linkowski- przewodniczący komisji

  2. Anna Baranowska- sekretarz komisji

  3. Paweł Komorowski- członek komisji

  4. Damian Górnicki- członek komisji

  5. Maria Zalewska- członek komisji


§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (7 stycznia 2008, 10:27:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3510