Uchwała nr 55/2007Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 19 października 2007w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do prowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwieNa podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 15 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164, poz. 1163, ze zm. 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658)

Uchwała nr 55/2007
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 19 października 2007


w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do prowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 15 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164, poz. 1163, ze zm. 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658)


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§1.Udzielić pisemnego upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do:

  1. przygotowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadań: “Przedłużenie przepustu przy ul. Sierakowskiego 10b przy Starostwie Powiatowym w Lipnie” oraz “Parking przy ul. Sierakowskiego 10b przy Starostwie Powiatowym w Lipnie”, w tym do powołania komisji przetargowej i ustalenia jej składu osobowego.

  2. zawarcia umowy na wykonanie zadania “Przedłużenie przepustu przy ul. Sierakowskiego 10b przy Starostwie Powiatowym w Lipnie” oraz na wykonanie zadania “Parking przy ul. Sierakowskiego 10b przy Starostwie Powiatowym w Lipnie”.

  3. sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi do momentu ukończenia zadań, w tym powołania inspektora nadzoru inwestorskiego.

§2.Wykonanie uchwały poprzez sporządzenie upoważnienia powierza się Staroście       Lipnowskiemu.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (27 listopada 2007, 12:57:08)

Ostatnia zmiana: Radosław Ośmiałowski (27 listopada 2007, 13:21:22)
Zmieniono: zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3366