Uchwała nr 52/2007Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 21 września 2007 sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014Na podstawie art. 17 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902, Nr 170 poz. 1217, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, z 2006 r. Nr 249 poz. 1832, M.P. z 2006 r. Nr 71 poz. 714 i Nr 73 poz. 734 , Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1199, z 2007 r. Nr 21 poz. 124, Nr 75 poz. 493, Nr 88 poz. 587 i Nr 124 poz. 859, Dz. U. z 2005 r. Nr 113. poz. 954) oraz art. 14 ust. 7 pkt 2 i ust 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr .39 poz. 251 i Nr 88 poz. 587) oraz § 59 ust 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/150/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 43 poz. 811 i Nr 124 poz. 2496, z 2003 r. Nr 103 poz. 1486)

Uchwała nr 52/2007
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 21 września 2007


sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014

Na podstawie art. 17 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902, Nr 170 poz. 1217, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, z 2006 r. Nr 249 poz. 1832, M.P. z 2006 r. Nr 71 poz. 714 i Nr 73 poz. 734 , Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1199, z 2007 r. Nr 21 poz. 124, Nr 75 poz. 493, Nr 88 poz. 587 i Nr 124 poz. 859, Dz. U. z 2005 r. Nr 113. poz. 954) oraz art. 14 ust. 7 pkt 2 i ust 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr .39 poz. 251 i Nr 88 poz. 587) oraz § 59 ust 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/150/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 43 poz. 811 i Nr 124 poz. 2496, z 2003 r. Nr 103 poz. 1486)


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1 Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przy piśmie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.08.2007 r. projekt aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014


§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (27 listopada 2007, 12:55:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3333