Uchwała nr III/27/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 21 grudnia 2006w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipniena podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1 lit. b i art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz.408, z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020, Nr 249, poz. 2104 z 2006 Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032 / w związku z § 22 ust. 1 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 7 Rady Społecznej SP ZOZ w Lipnie z dnia 5 listopada 2004 roku

Uchwała nr III/27/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 21 grudnia 2006


w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

na podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1 lit. b i art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz.408, z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020, Nr 249, poz. 2104 z 2006 Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032 / w związku z § 22 ust. 1 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 7 Rady Społecznej SP ZOZ w Lipnie z dnia 5 listopada 2004 roku


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie w ten sposób, że powołuje się do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie Pana Piotra Wojciechowskiego jako jej przewodniczącego wyznaczonego przez Starostę Lipnowskiego.


§ 2. Odwołuje się ze składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie Pana Krzysztofa Klimaszewskiego dotychczasowego jej przewodniczącego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 Uzasadnienie


W związku ze złożeniem przez Pana Krzysztofa Klimaszewskiego rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie Starosta Lipnowski Zarządzeniem Nr 27/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku wyznaczył na w/w funkcję Pana Piotra Wojciechowskiego.

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 stycznia 2007, 12:52:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3331