Uchwała nr III/21/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 21 grudnia 2006w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty.Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055/ oraz § 53 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz.811, zm. Nr 124 poz. 2496, z 2003 r. Nr 103 poz. 1486 /

Uchwała nr III/21/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 21 grudnia 2006


w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055/ oraz § 53 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz.811, zm. Nr 124 poz. 2496, z 2003 r. Nr 103 poz. 1486 /


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie do dokonywania wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Lipnowskiego z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia Starosty.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2006 roku.

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 stycznia 2007, 11:09:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3066