Uchwała nr 2/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 11 grudnia 2006w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086, Nr 273 poz. 2703, z 2005r. Nr 163 poz. 1362, Nr 163 poz. 1364, Nr 169 poz. 1420, Nr 172 poz. 1440, Nr 172 poz. 1441, Nr 179 poz. 1486, z 2006r. Nr 104 poz. 708, Nr 104 poz. 711, Nr 170 poz. 1217).

Uchwała nr 2/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 11 grudnia 2006


w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086, Nr 273 poz. 2703, z 2005r. Nr 163 poz. 1362, Nr 163 poz. 1364, Nr 169 poz. 1420, Nr 172 poz. 1440, Nr 172 poz. 1441, Nr 179 poz. 1486, z 2006r. Nr 104 poz. 708, Nr 104 poz. 711, Nr 170 poz. 1217).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnić Pana Wojciecha Jańczaka- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, należących do kompetencji zarządcy dróg powiatowych, określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (15 stycznia 2007, 13:43:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3603