Uchwała nr II/13/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 7 grudnia 2006w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady PowiatuNa podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055/

Uchwała nr II/13/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 7 grudnia 2006


w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055/


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Lipnie wybrany został : Pan Wiesław Białucha


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu
                Lipnie
     Józef Predenkiewicz

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 grudnia 2006, 13:00:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2882