Uchwała nr 47/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 29 sierpnia 2006w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568)

Uchwała nr 47/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 29 sierpnia 2006


w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568)


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.


§ 3. Traci moc obowiązujący Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Lipnie uchwalony Uchwałą Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lipnowskiego z dnia 10 czerwca 1999r.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (284kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (26 września 2006, 11:26:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3477