Uchwała nr 51/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 11 września 2006w sprawie: przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i dyrektora Bursy Szkolnej w LipnieNa podstawie § 5 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/205/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2005 roku

Uchwała nr 51/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 11 września 2006


w sprawie: przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie

Na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/205/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2005 roku


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje


§ 1. Ustala się dodatek funkcyjny dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie w wysokości:

  1. Ewa Juszczyk 700 zł miesięcznie

  2. Marek Baranowski 400 zł miesięcznie§ 2. Dodatek przyznaje się od 1 września 2006 roku na okres powierzenia stanowiska dyrektora.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2006 roku.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (25 września 2006, 12:23:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4205