Uchwała nr 48/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 29 sierpnia 2006w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej w LipnieNa podstawie art. 36a ust. 1, 2, 4 i 8 w związku z art. 5c pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572, z 2003r. Nr 137 poz. 1304, z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568)

Uchwała nr 48/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 29 sierpnia 2006


w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie

Na podstawie art. 36a ust. 1, 2, 4 i 8 w związku z art. 5c pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572, z 2003r. Nr 137 poz. 1304, z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568)


 

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje


§ 1. Powierzyć z dniem 1 września 2006 roku stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie Panu Markowi Baranowskiemu na okres 5 lat szkolnych to jest od dnia 1 września 2006 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2006 r.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (25 września 2006, 12:18:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3302