Uchwała nr 64/2005Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 30 listopada 2005w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w SkępemNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem

Uchwała nr 64/2005
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 30 listopada 2005


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Skępem

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w SkępemZarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ofertowego niżej wymienionego mienia ruchomego powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Skępem:

  • Przyczepy rolniczej marki Autosan typ D47B


§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (6 grudnia 2005, 11:50:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4758