Uchwała nr 54/2005Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2005w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )

Uchwała nr 54/2005
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2005


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/149/2005 z dnia 22.02.2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z dn. 27.06.2005 r., Nr XXVII/182/2005 z dn. 5.07.2005 r., Uchwałą Zarządu Nr 9/ 2005 z 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dnia 12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dn. 23.05.2005 r., Nr 21/2005 z dn. 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z 10.08.2005 r. dokonuje zamian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie


 


U Z A S A D N I E N I E


WYDATKI


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4410 o 800 zł – podróże służbowe krajowe, zaś zmniejsza się § 3020 o 800 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń. Przeniesienia powyższe są konieczne z uwagi, na to, iż przeznaczone środki w budżecie nie pokrywają wydatków związanych z realizacją wypłat za wyjazdy służbowe.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w dz. 750:

  • rozdz. 75019 zmniejsza się § 4410 o 1 500 zł – podróże służbowe, zaś zwiększa się rozdz. 75020 § 4410o 1 500 zł – podróże służbowe,

  • rozdz. 75095 zwiększa się § 4300 o 1 500 zł - zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 1 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne zakupy usług oraz zwrotu za wykonane podróże służbowe.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4210 o 9 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4270 – 9 000 zł – zakup usług remontowych.

Zmiany te podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie jednostki na zapłacenie faktur na zakup materiałów do remontu jakie zostały wykonane w okresie wakacyjnym.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4210 o 7 200 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4270 – 3 000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 4200 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiany te podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie jednostki na zakup oleju opałowego.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (30 września 2005, 12:00:50)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (30 września 2005, 12:48:00)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3707