Uchwała nr XXVII/181/ 2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 lipca 2005w sprawie zaopiniowania projektu programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w LipnieNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055) oraz art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684)

Uchwała nr XXVII/181/ 2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 lipca 2005


w sprawie zaopiniowania projektu programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055) oraz art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie zaopiniować projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

PROGRAM RESTRUKTURYZACJI SP ZOZ W LIPNIE (117kB) pdf

SP ZOZ w LIPNIE ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ - BIEŻĄCE (824kB) pdf

SP ZOZ w LIPNIE ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ - PROGNOZA (1366kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (8 sierpnia 2005, 10:09:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2224