Uchwała nr XXII/144/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 grudnia 2004w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2005 rokNa podstawie art.17 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003 Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 / oraz § 44 ust.2 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz. 811 ; Nr 124, poz. 2496; Nr 103, poz. 1486 z 2003r./

Uchwała nr XXII/144/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2005 rok

Na podstawie art.17 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003 Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 / oraz § 44 ust.2 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz. 811 ; Nr 124, poz. 2496; Nr 103, poz. 1486 z 2003r./


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się roczne plany pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zdjęcie

 

 

 

Załącznik 1 (351kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (5 stycznia 2005, 13:02:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3249