Uchwała nr XXI/136/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2004w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Pracy Rady Społecznej przy SP ZOZ w LipnieNa podstawie art. 46 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215)

Uchwała nr XXI/136/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2004


w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Pracy Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie

Na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1 Zatwierdzić zmianę w pkt. 9 Regulaminu Pracy Rady Społecznej w Lipnie przyjętą Uchwałą Nr 8 Rady Społecznej w Lipnie w dniu 5 listopada 2004 roku następującej treści:„Na wniosek zgłoszony na piśmie i podpisany przez 3 członków Rady, Przewodniczący zwołuje posiedzenie nadzwyczajne – nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 grudnia 2004, 12:03:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2960