Uchwała nr XX/132/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 listopada 2004w sprawie: przeprowadzenia kontroli przez Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie oraz Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lipnie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie.Na podstawie art. 67 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz.408, z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1094)

Uchwała nr XX/132/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 listopada 2004


w sprawie: przeprowadzenia kontroli przez Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie oraz Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lipnie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Na podstawie art. 67 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz.408, z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1094)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie kontrolę w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń do końca 2004 roku.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym: Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

 

 


 
Uzasadnienie


Na podstawie art. 67 pkt 2 i3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej organ założycielski ma kompetencje do przeprowadzenia kontroli m.in. w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń. Wobec powyższego Rada Powiatu w Lipnie postanawia jak powyżej.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 listopada 2004, 14:53:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3377