Uchwała nr XIX/127/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 września 2004w sprawie: powołania Skarbnika Powiatu w LipnieNa podstawie art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/

Uchwała nr XIX/127/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 września 2004


w sprawie: powołania Skarbnika Powiatu w Lipnie

Na podstawie art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuję na Skarbnika Powiatu w Lipnie Panią Barbarę Małkiewicz


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zdjęcie


metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (11 października 2004, 10:40:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2942