Uchwała nr XIX/126/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 września 2004w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze zamianyNa podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46 , poz. 543 , zm ,Dz.U. z 2001 Nr 129 , poz.1447, Nr 154 poz.1800 , z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 126 poz.1070, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz 1682, Nr 240 poz.2058 , z 2003 r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, Nr 80 poz.720 , Nr 80 poz.721, Nr 96 poz. 874 , Nr Nr 124 poz.1152 , Nr 162 poz.1568 , Nr 203 poz.1966 , Nr 217 poz.2124 , z 2004 r. Nr 6 poz.39 , Nr 19 poz.177, Nr 91 poz.870, Nr 92 poz.880 ) oraz art. 12 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz 558 , Nr 113 poz 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 , Nr 214 poz 1806 , z 2003 r. Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055 )

Uchwała nr XIX/126/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 września 2004


w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze zamiany

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46 , poz. 543 , zm ,Dz.U. z 2001 Nr 129 , poz.1447, Nr 154 poz.1800 , z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 126 poz.1070, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz 1682, Nr 240 poz.2058 , z 2003 r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, Nr 80 poz.720 , Nr 80 poz.721, Nr 96 poz. 874 , Nr Nr 124 poz.1152 , Nr 162 poz.1568 , Nr 203 poz.1966 , Nr 217 poz.2124 , z 2004 r. Nr 6 poz.39 , Nr 19 poz.177, Nr 91 poz.870, Nr 92 poz.880 ) oraz art. 12 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz 558 , Nr 113 poz 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 , Nr 214 poz 1806 , z 2003 r. Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055 )


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości będącej własnością Powiatu Lipnowskiego położonej w Leniach Wielkich gmina Dobrzyń n. W. oznaczonej jako działki nr nr 14/2 , 79/4 , 25/2 o łącznej powierzchni 12, 0700 ha, w drodze zamiany , na nieruchomość położoną w Leniach Wielkich gmina Dobrzyń n.W. oznaczoną jako działki nr nr 14/1 , 25/1, 79/3 o łącznej powierzchni 12,1600 ha stanowiącą własność Karola Stanisława Nowalińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie


Uzasadnienie

W roku 2004 Zespół Szkól Rolniczych w Dobrzyniu n.W. stwierdził , przy składaniu wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty bezspośrednie do upraw rolniczych, że użytkuje fizycznie grunt , który nie jest własnością Powiatu Lipnowskiego lecz stanowi wieczystoksięgową własność Karola Stanisława Nowalińskiego (działki nr nr 14/1, 25/1,79/3 o łącznej powierzchni 12,1600 ha) , ustalono jednocześnie, że Karol Stanisław Nowaliński użytkuje sąsiadujące grunty będące wieczystoksięgową własnością Powiatu Lipnowskiego ( działki nr nr 14/2 , 79/4 , 25/2 o łącznej powierzchni 12,0700 ha ) .

Obecnie nie można ustalić jaka jest przyczyna niezgodności zapisów ewidencyjnych z rzeczy- wistym stanem faktycznym w zakresie posiadania .

Ponieważ obie strony chcą uzgodnić stan prawny i faktyczny posiadanych nieruchomości zgoda na zamianę jest uzasadniona.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (11 października 2004, 10:07:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3166