Uchwała nr XVIII/119/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 września 2004w sprawie wystosowania apelu do władz Rzeczpospolitej Polskiej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XVIII/119/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 września 2004


w sprawie wystosowania apelu do władz Rzeczpospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


  1. Wobec tragicznej sytuacji w jakiej znalazł się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie wystosować apel do władz Rzeczpospolitej Polskiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Lipnie.

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Zdjęcie

 

 

 

Załącznik 1

Apel do władz Rzeczpospolitej Polskiej przyjęty na XVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 27 września 2004 r. (75kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (8 października 2004, 09:47:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1834