Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.7.2019
wartość: poniżej 221.000 Euro
termin składania ofert: 31 lipca 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Na podst art 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1986 z pózn. zm.) informuję, iż prowadzone przez Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 B, 87 - 600 Lipno, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego” w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. W w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.5.2019
wartość: poniżej 221.000 Euro
termin składania ofert: 24 maja 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: w załączeniu 

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.3.2019
wartość: poniżej 221.000 Euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: w załączeniu 

zamówienie na:

Budowa budynku usługowo – biurowo - oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.1.2019
wartość: PONIŻEJ 5 548 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: w załączniku 

zamówienie na:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu sanitarnego Volkswagen LT-35

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączeniu
wartość: w załączeniu
termin składania ofert: 9 stycznia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w załączeniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)