Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »zamówienie na:

Dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Kikół, gmina Kikół

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączeniu
wartość: w załączeniu
termin składania ofert: 9 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: negatywny - nie zgłosił się żaden oferent 

zamówienie na:

„Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-11.252.5.2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2018  10:00
wynik postępowania: plik do pobrania 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Wildno gm. Chrostkowo

zamawiający: Skarb Państwa
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 14 września 2018  09:30
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Oleszno, gm Wielgie.

zamawiający: Skarb Państwa
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 14 września 2018  09:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

„Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.217.341,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych w latach poprzednich.”

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: przetrag nieograniczony
nr sprawy: Or.II.272.20.2018
wartość: ponieżej 221 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2018  12:00
wynik postępowania: Dodano wynik postępowania w złączeniu 

zamówienie na:

„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Zadania: Doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego.”

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: przetrag nieograniczony
nr sprawy: Or.II.272.17.2018
wartość: ponieżej 221 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2018  12:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

„Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 671.508,00 zł na porycie planowanego deficytu budżetowego.”

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.II.272.16.2018
wartość: ponieżej 221 000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2018  12:00
wynik postępowania: wynik w załączeniu 

zamówienie na:

„Dostawa i montaż stanowisk edukacyjnych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do pracowni mechanicznej, mechatronicznej i elektrycznej.”

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.II.272.15.2018
wartość: ponieżej 221 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2018  12:00
wynik postępowania: wynik w załączniku 

zamówienie na:

„Dostawa i montaż stanowisk edukacyjnych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do pracowni mechanicznej, mechatronicznej i elektrycznej.”

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.II.272.14.2018
wartość: ponieżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2018  12:00
wynik postępowania: wynik w załączniku 

zamówienie na:

Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza II kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Czermno gmina Skępe nr ewidencyjny nieruchomości 237/1

zamawiający: Skarb Państwa
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 4000,00+ obowiązująca stawka podatku VAT
termin składania ofert: 10 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: Negatywny 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW PRZETARGU

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg na podstawie przepisów KC
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg ogłoszenia
termin składania ofert: 2 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: wynik w załączeniu 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Oleszno, gmina Wielgie

zamawiający: Skarb Państwa reprezentoany przez Starostę Lipnowskiego
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 2 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: NEGATYWNY - DO PRZETARGU NIE ZGŁOSIŁ SIĘ ŻADEN OFERENT 

zamówienie na:

„Dostawa autobusu na rzecz Powiatu Lipnowskiego.”

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.II.272.12.2018
wartość: ponieżej 221 000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: wynik w załączeniu 

zamówienie na:

„Rozbiórka budynku po byłym Szpitalu Psychiatrycznym w Lipnie przy ul. 11 Listopada 9”

zamawiający: Powiat Liipnowski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.II.272.10.2018
wartość: 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 28 maja 2018  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty pozytywnie 

zamówienie na:

Dot. projektu numer: RPKP.06.01.02-04-0006/16 pn.: „Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i nr 1874/16 położonych przy ul. Okrzei i Platanowej w obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna wraz z wyposażeniem” realizowany w ramach: Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie adres: ul. Sierakowskiego 10B, 87 - 600 Lipno,
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.II.272.11.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2018  11:00
wynik postępowania: pozytywny 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej boksem garażowym , stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna

zamawiający: Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączeniu
wartość: w załączeniu
termin składania ofert: 21 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik w załączniku 

zamówienie na:

Sprzedaż Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Chalin gmina Dobrzyń nad Wisłą

zamawiający: Starosta Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączeniu
wartość: w załączeniu
termin składania ofert: 21 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Wynik w załączniku 

zamówienie na:

Najem lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gmina Dobrzyń nad Wisłą

zamawiający: Starosta Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączeniu
wartość: w załączeniu
termin składania ofert: 18 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Wynik w załączeniu 

zamówienie na:

BUDOWA POMOSTU DO REKREACJI I WYPOCZYNKU NA JEZIORZE WIELKIM W SKĘPEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE TERENU W POSTACI WIAT BIESIADNYCH

zamawiający: POWIAT LIPNOWSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Or II.272.9.2018
wartość: PONIŻEJ 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2018  12:00
wynik postępowania: wynik w załączeniu 

zamówienie na:

Ścinka poboczy przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-11.252.5.2018
wartość: poniże 5 548 000 euro
termin składania ofert: 4 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Plik do pobrania 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij