Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Termomodernizacja stropodachu budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej” Parkowa” przy ul. Okrzei 4

zamawiający: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 'Parkowa'
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: POW.zp.1.2020
wartość: poniżej 5 350 000 Euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2020  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

„Dostawa oraz montaż i uruchomienie 2 agregatów prądotwórczych .dla Szpitala Lipno sp. z o.o. w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 6. ”

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.4.2020
wartość: poniżej 214 tyś Euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Usługi ubezpieczeniowe

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.3.2020
wartość: poniżej 214 tyś Euro
termin składania ofert: 15 maja 2020  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

OBSŁUGA BANKOWA POWIATU LIPNOWSKIEGO

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.2.2020
wartość: poniżej 214 tyś Euro
termin składania ofert: 4 maja 2020  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„ Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.”

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.1.2020
wartość: PONIŻEJ 5 548 000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2020  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Superb II

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: 2613.1.20120
wartość: 35000
termin składania ofert: 3 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Superb II

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lipnie
tryb zamówienia: Aukcja
nr sprawy: 2613.1.20120
wartość: 41500
termin składania ofert: 31 marca 2020  10:00
wynik postępowania: negatywny 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, położonej w Lipnie obręb Nr 10

zamawiający: Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Kolejny V Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączeniu
wartość: w załączeniu
termin składania ofert: 17 marca 2020  23:59
wynik postępowania: negatywny 

zamówienie na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji kationowej szybkorozpadowej 65% i grysów bazaltowych kl. I - remont wyboi (bez względu na głębokość uszkodzenia) remonterem drogowym typu Patcher.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-12.252.2.2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: plik do pobrania 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)