Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze przetargi »zamówienie na:

Sprzedaż autobusu - II przetarg pisemny ofertowy

zamawiający: Wg załącznika
tryb zamówienia: Przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: PZTP.DA.2.2613.2022
wartość: Wg zalącznika
termin składania ofert: 12 sierpnia 2022  11:00

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika dwu płaszczowego o pojemności 5000 litrów znajdującego się na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie , ul. Wojska Polskiego 8 87 600 Lipno w ilości do 60 000,00 litrów w okresie jednego ro ku od dnia podpisania umowy

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.2.1.2022
wartość: Poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2022  10:00

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami położonej na działkach nr: 1408/6, 1408/21, 1409, położonych przy ul. Nieszawskiej, obręb nr 10 miasta Lipna. ”

zamawiający: Powiat Lipnowski ul. Sierakowskiego 10 B 87-600 Lipno
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: Zmz.272.4.2022
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2022  13:00

zamówienie na:

Zakup i dostawa 2 sztuk autobusów używanych na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie

zamawiający: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: PZTP.DA.231.3.2022
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2022  12:00

zamówienie na:

Roboty budowlane: Remonty dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipnowskiego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.1.2022
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2022  10:00

zamówienie na:

Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-12.252.1.2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego na sezon 2018/2020 dla Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

zamawiający: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 29 sierpnia 2018  09:00

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji kationowej szybkorozpadowej 65% i grysów bazaltowych kl. I - remont wyboi (bez względu na głębokość uszkodzenia) remonterem drogowym typu Patcher.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-11.252.4.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 EURO
termin składania ofert: 16 lutego 2018  10:00

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, położonych w Lipnie przy ul. Sierakowskiego, obręb nr 11

zamawiający: Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączniki
wartość: w załączniku
termin składania ofert: 8 maja 2017  09:00

zamówienie na:

Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę i remont chodników w ciągach dróg powiatowych.

zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 8, 87-600 LIPNO
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-11.252.1.2017
wartość: poniżej 209 tys. euro
termin składania ofert: 17 marca 2017  10:00

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączniku
wartość: w załączniku
termin składania ofert: 1 grudnia 2016  09:00

zamówienie na:

sprzedaż pojazdu pochodzącego z przepadku mienia należącego do Powiatu Lipnowskiego.

zamawiający: wg załącnzika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: Or.I.033.170.2016
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 23 września 2016  12:00

zamówienie na:

sprzedaż pojazdu pochodzącego z przepadku mienia

zamawiający: wg załącnzika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: Or.033.160.2016
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 9 września 2016  12:00

zamówienie na:

zbycie pojazdu

zamawiający: wg załącnzika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 26 sierpnia 2016  12:00

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego o parametrach zgodnych z Normą Polską PN-C-96024:2001 na potrzeby Zespołu Szkół w Skępem ul. Wymyślińska 2 w okresie do 30 listopada 2016 r. w szacunkowej ilości 70 000 litrów.

zamawiający: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 30 listopada 2015  10:00

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

zamawiający: wg załącznika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 6 października 2015  09:00

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

zamawiający: wg załącznika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 4 września 2015  09:00

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu osobowego Renault Clio.

zamawiający: wg załącznika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: Or.I.033.234.2015
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 17 sierpnia 2015  12:00

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla uczestnika projektu systemowego pt. „Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PCPR.343/3/2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 13 listopada 2012  10:30

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego

zamawiający: Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: przetrag nieograniczony
nr sprawy: GG
wartość: wg ogłoszenia
termin składania ofert: 29 września 2011  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze przetargi »