Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »zamówienie na:

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.050.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.”

zamawiający: Powiat Lipnowski ul. Sierakowskiego 10 B 87-600 Lipno
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: Zmz.272.9.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2021  13:00

zamówienie na:

„Dostawa oleju opałowego na sezon 2021/2022 dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie”

zamawiający: Zespól Szkół Technicznych
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZST.272.1.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2021  12:00

zamówienie na:

„Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024.”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.4.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2021  12:00

zamówienie na:

Zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej będących w użytkowaniu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie oraz dostawa oleju napędowego do zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5000 litrów

zamawiający: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: PZTP.DA.231.3.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2021  12:00

zamówienie na:

„Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024.”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.3.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2021  12:30

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej ( sprzedaż i usługa dystrybucji ) dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

zamawiający: Powiat Lipnowski ul. Sierakowskiego 10 B 87-600 Lipno
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: Zmz.272.8.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 11 października 2021  12:00

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.2.2021
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2021  12:00

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Lipnie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZmZ.272.7.2021
wartość: Poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2021  13:00

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipnowskiego w sezonach zimowych 2021/2022 , 2022/2023 oraz 2023/2024

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.1.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2021  12:00

zamówienie na:

„ Zmiana sposobu użytkowania II piętra budynku oświaty, nauki i kultury oraz sportu ( internat ) przy Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem na Dom Samotnej Matki z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży wraz z rozbudową i przebudową części budynku.”

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: Zmz.272.6.2021
wartość: Poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2021  13:00

zamówienie na:

Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-12.252.1.2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego na sezon 2018/2020 dla Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

zamawiający: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 29 sierpnia 2018  09:00

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji kationowej szybkorozpadowej 65% i grysów bazaltowych kl. I - remont wyboi (bez względu na głębokość uszkodzenia) remonterem drogowym typu Patcher.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-11.252.4.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 EURO
termin składania ofert: 16 lutego 2018  10:00

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, położonych w Lipnie przy ul. Sierakowskiego, obręb nr 11

zamawiający: Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączniki
wartość: w załączniku
termin składania ofert: 8 maja 2017  09:00

zamówienie na:

Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę i remont chodników w ciągach dróg powiatowych.

zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 8, 87-600 LIPNO
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-11.252.1.2017
wartość: poniżej 209 tys. euro
termin składania ofert: 17 marca 2017  10:00

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączniku
wartość: w załączniku
termin składania ofert: 1 grudnia 2016  09:00

zamówienie na:

sprzedaż pojazdu pochodzącego z przepadku mienia należącego do Powiatu Lipnowskiego.

zamawiający: wg załącnzika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: Or.I.033.170.2016
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 23 września 2016  12:00

zamówienie na:

sprzedaż pojazdu pochodzącego z przepadku mienia

zamawiający: wg załącnzika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: Or.033.160.2016
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 9 września 2016  12:00

zamówienie na:

zbycie pojazdu

zamawiający: wg załącnzika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 26 sierpnia 2016  12:00

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego o parametrach zgodnych z Normą Polską PN-C-96024:2001 na potrzeby Zespołu Szkół w Skępem ul. Wymyślińska 2 w okresie do 30 listopada 2016 r. w szacunkowej ilości 70 000 litrów.

zamawiający: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 30 listopada 2015  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »