zamówienie na:

Sprzedaż autobusu - II przetarg pisemny ofertowy

zamawiający: Wg załącznika
tryb zamówienia: Przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: PZTP.DA.2.2613.2022
wartość: Wg zalącznika
termin składania ofert: 12 sierpnia 2022  11:00