zamówienie na:

„Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024.”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.3.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2021  12:30