zamówienie na:

Modernizacja izby przyjęć realizowana w spółce Szpital Lipno ul. Nieszawska 6.

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.7.2020
wartość: Poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  13:00