zamówienie na:

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej, budynku zaplecza sali oraz budynku siłowni przy Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem ul. Wymyślińska 2

zamawiający: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 120080 - 2011
wartość: -
termin składania ofert: 3 czerwca 2011  08:30