Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 92) starsze obwieszczenia »Starosta Lipnowski ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ew. Makówiec, gm Chrostkowo, nr ewidencyjny 333

29.07.2022

Starosta Lipnowski ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ew. Makówiec, gm Chrostkowo, nr ewidencyjny 333Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.07.2022 r.

25.07.2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.07.2022 r.Starosta Lipnowski stwierdza z dniem 01.01.2016 r nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radomice, gm Lipno, działka nr 46/7 i 46/9

20.07.2022

Starosta Lipnowski stwierdza z dniem 01.01.2016 r nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radomice, gm Lipno, działka nr 46/7 i 46/9Starosta Lipnowski stwierdza z dniem 01.01.2016 r nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radomice, gm Lipno, działka nr 241/2 241/3

20.07.2022

Starosta Lipnowski stwierdza z dniem 01.01.2016 r nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radomice, gm Lipno, działka nr 241/2 241/3Decyzja: GN6852.8.2021

18.07.2022

Decyzja: GN6852.8.2021Zarząd Powiatu w Lipnie podaje do publicznej informacji uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego 'Nieodkryty Powiat Lipnowski'

14.07.2022

Zarząd Powiatu w Lipnie podaje do publicznej informacji uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego ' Nieodkryty Powiat Lipnowski'Ogłoszenie o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w obrębie ew. Teodorowo, gm. Wielgie, działka nr 75/12

30.06.2022

Ogłoszenie o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w obrębie ew. Teodorowo, gm. Wielgie, działka nr 75/12Starosta Lipnowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radomice, gm Lipno, nr 46/7

21.06.2022

Starosta Lipnowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radomice, gm Lipno, nr 46/7Starosta Lipnowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radomice, gm Lipno, nr 242/1 i 242/3

21.06.2022

Starosta Lipnowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radomice, gm Lipno, nr 242/1 i 242/3Starosta Lipnowski ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie

31.05.2022

Starosta Lipnowski ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. WielgieStarosta Lipnowski informuje, iż nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia. Nieruchomość oznaczona nr. ewidencyjnym 333 Makówiec, gm Chrostkowo

31.05.2022

Starosta Lipnowski informuje, iż nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia. Nieruchomość oznaczona nr. ewidencyjnym 333 Makówiec, gm ChrostkowoZawiadomienie o wszczęciu postępowania GN.6820.1.2a.2020.2022

26.05.2022

zawiadomienie o wszczęciu postępowania GN.6820.1.2a.2020.2022Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GN.6820.1.2.2020.2022

26.05.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GN.6820.1.2.2020.2022Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GN.6852.8.2021

23.02.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GN.6852.8.2021Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 92) starsze obwieszczenia »