Mapa Biuletynu

 TRANSMISJE SESJI RADY POWIATU W LIPNIE
 Wybory 2018
 AKTUALNOŚCI
 PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY
 OBWIESZCZENIA
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Lata 2018-2023
  · Lata 2014-2018
  · Lata 2012-2014
 NASZ POWIAT
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategia rozwoju
  · Związki i stowarzyszenia
  · Środowisko naturalne
  · · Dokumenty dotyczące ochrony środowiska w powiecie
  · · Informacje o przedsięwzięciach mogących oddziaływać na środowisko
  · · · Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
  · · · · 2003
  · · · · 2004
  · · · · 2005
  · · · · 2006
  · · · · 2007
  · · · Wydane decyzje
  · · · · 2003
  · · · · 2004
  · · · · 2005
  · · · · 2006
  · · · · 2007
  · Ewidencja dokumentów o środowisku i jego ochronie
  · Karty informacyjne sios
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Rada powiatu
  · · Kadencja 2018-2023
  · · · Skład Rady Powiatu
  · · · Komisje Rady Powiatu
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · Kadencja 2014-2018
  · · · Skład Rady Powiatu
  · · · Komisje Rady Powiatu
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · Kadencja 2010-2014
  · · · Skład Rady Powiatu
  · · · Komisje Rady Powiatu
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · Kadencja 2006-2010
  · · · Skład Radu Powiatu
  · · · Komisje Rady Powiatu
  · · Kadencja 2002-2006
  · · · Skład Rady Powiatu
  · · · Komisje Rady Powiatu
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · Wnioski radnych
  · Zarząd powiatu
  · · Kadencja 2018-2023
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · · Kadencja 2006-2010
  · · Kadencja 2002-2006
  · Starosta
  · · Kadencja 2018-2023
  · · · Oświadczenie majątkowe Starosty Lipnowskiego
  · · Kadencja 2014-2018
  · · · Oświadczenia majątkowe Starosty Lipnowskiego
  · · · · Kadencja 2018 - 2023
  · · Kadencja 2010-2014
  · · · Oświadczenia majątkowe Starosty Lipnowskiego
  · · Kadencja 2006-2010
  · · Kadencja 2002-2006
  · · · Zastępcy
  · Wicestarosta
  · · Kadencja 2018-2023
  · · · Oświadczenia majątkowe Wicestarosty Lipnowskiego
  · · Kadencja 2014-2018
  · · · Oświadczenia majątkowe Wicestarosty Lipnowskiego
  · · Kadencja 2010-2014
  · · Kadencja 2002-2006
  · · Kadencja 2006-2010
  · Starostwo powiatowe
  · · Podstawowe dane
  · · Sekretarz
  · · Skarbnik
  · · Wydziały, równorzędne komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy
  · · · Wydział ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu
  · · · · Kompetencje wydziału
  · · · · Pracownicy
  · · · Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  · · · · Kompetencje wydziału
  · · · · Pracownicy
  · · · Wydział Budżetu i Finansów
  · · · · Kompetencje wydziału
  · · · · Pracownicy
  · · · · Wykaz spraw - jak załatwić sprawę?
  · · · Referat Finansowo-Księgowy
  · · · · Pracownicy
  · · · Wydział Środowiska i Architektury
  · · · · Kompetencje wydziału
  · · · · Pracownicy
  · · · · Wykaz spraw - jak załatwić sprawę?
  · · · Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  · · · · Kompetencje wydziału
  · · · · Pracownicy
  · · · · Wykaz spraw - jak załatwić sprawę?
  · · · Wydział Komunikacji i Transportu
  · · · · Kompetencje wydziału
  · · · · Oświadczenia majątkowe
  · · · · Wykaz spraw - jak załatwić sprawę?
  · · · · Pracownicy
  · · · Wydział Edukacji
  · · · · Kompetencje wydziału
  · · · · Pracownicy
  · · · · Wykaz spraw - jak załatwić sprawę?
  · · · Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · Pracownicy
  · · · Biuro Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  · · · · Kompetencje biura
  · · · · Pracownicy
  · · · · Wykaz spraw - jak załatwić sprawę?
  · · · Biuro Rady
  · · · Biuro Prawne
  · · · · Kompetencje Biura Prawnego
  · · · · Pracownicy
  · · · Biuro Audytu i Kontroli
  · · · Biuro ds. Zamówień Publicznych i Zakupów
  · · · · Kompetencje biura
  · · · · Pracownicy
  · · · Biuro ds. Informatyzacji
  · · · Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  · · · Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  · · · · Klauzula informacyjna
  · · · · Procedura orzekania
  · · · · Pracownicy
  · · · Biuro ds. Kadr i BHP
  · · · Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  · · · Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego
  · · · Samodzielne Stanowisko ds. Transportu Powiatowego
  · · · Inspektor Ochrony Danych
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Regulamin pracy
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Sposób załatwiania
  · Wykaz spraw-jak załatwić?
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · Elektroniczna skrzynka podawcza
  · Wnioski do pobrania
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
  · Projekty Uchwał
  · · Projekty Uchwał Rady Powiatu
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · Kadencja 2002-2006
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · Kadencja 2002-2006
  · · · Kadencja 2010-2014
  · Uchwały - Archiwum
  · · Uchwały Rady
  · · Uchwały Zarządu
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady powiatu
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · Kadencja 2002-2006
  · · Z posiedzeń Zarządu
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · Kadencja 2002-2006
  · · Z posiedzeń komisji Rady
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · Kadencja 2002-2006
  · Stanowiska
  · Opłaty
  · Inne dokumenty
 FINANSE POWIATU
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · Budżet na rok 2003
  · · Realizacja budżetu
  · · Budżet na rok 2004
  · · Budżet na rok 2005
  · · Budżet na rok 2006
  · · Budżet na rok 2007
  · · Budżet na rok 2008
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2010
  · · Budżet na rok 2011
  · · Budżet na rok 2012
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na rok 2014
  · · Budżet na rok 2015
  · · Budżet na rok 2016
  · · Budzet na rok 2017
  · · Budżet na rok 2018
  · · Budżet na rok 2019
  · · Budżet na rok 2020
  · Majątek powiatu
  · Realizacja inwestycji
  · Oferty inwestycyjne
  · Kontrola Zarządcza
  · Audyt Wewnętrzny
  · Zadłużenie
 OGŁOSZENIA O ZATRUDNIENIU
  · Zasady naboru - Starostwo Powiatowe
  · Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lipnie
  · Archiwum ogłoszeń
  · Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach org.
  · · Ogłoszenia o naborze (jedn.org.)
  · · Informacja o wynikach naboru (jedn. org.)
  · · Zasady naboru (jedn.org.)
 PRZETARGI
  · Przetargi
  · Przetargi - Archiwum
  · · Przetargi jednostek organizacyjnych powiatu
  · · · Zespół Szkół im. Waleriana łukasińskiego w Skępem
  · · Przetargi własne Starostwa
  · · Przetargi inne
 ZAPYTANIA OFERTOWE
 BIP-jednostki organizacyjne, powiatowe straże i inspekcje
  · Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie
  · · Oświadczenia majątkowe dyrektora
  · · Regulamin
  · · Nasza Jednostka
  · · Zapytania ofertowe
  · Zespó Szkół w Lipnie
  · · Nasza Jednostka
  · · · lokalizacja
  · · · dane statystyczne
  · · · zadania publiczne
  · · · dane kontaktowe
  · · Władze i struktura
  · · · struktura organizacyjna
  · · · dyrekcja
  · · · · zadania i uprawnienia
  · · · · dane kontaktowe
  · · · · oświadczenia majątkowe
  · · · Rada Pedagogiczna
  · · · · uprawnienia
  · · · · zadania
  · · · Rada Rodziców
  · · · · uprawnienia
  · · · · zadania
  · · Sprawy do załatwienia
  · · · wykaz spraw
  · · · sposób załatwienia
  · · · rejestry i ewidencje
  · · · · rejestr skarg i wniosków
  · · · · rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · Status prawny jednostki
  · · · statut
  · · · protokoły
  · · · stanowiska
  · · · opłaty
  · · · inne dokumenty
  · · Finanse
  · · · budżet
  · · · · zasady finansowania
  · · · · realizacja budżetu
  · · · · majątek jednostki
  · · · · inwestycje
  · · · Bilans
  · · · · Sprawozdania finansowe 2018 r.
  · · · · · Sprawozdania finansowe
  · Zespół Szkół Technicznych
  · · WŁADZE I STRUKTURA
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Dyrekcja
  · · · · Zadania i uprawnienia
  · · · · Dane kontaktowe
  · · · · Oświadczenie majątkowe
  · · · Kierownictwo
  · · · Rada Pedagogiczna
  · · · · Uprawnienia
  · · · · Zadania
  · · · Rada Rodziców
  · · · · Uprawnienia
  · · · · Zadania
  · · · NASZA JEDNOSTKA
  · · · · Lokalizacja
  · · · · Dane statystyczna
  · · · · Zadania publiczne
  · · · · Dane kontaktowe
  · · SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · · · Wykaz spraw
  · · · Sposób załatwienia
  · · · Rejestry i ewidencje
  · · · · Rejestr skarg i wniosków
  · · · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · STATUS PRAWNY JEDNOSTKI
  · · · Statut
  · · · Protokoły
  · · · Stanowiska
  · · · Opłaty
  · · · Inne dokumenty
  · · FINANSE
  · · · Budżet
  · · · · Zasady finansowania
  · · · · Realizacja budżetu
  · · · · Majątek jednostki
  · · · · Inwestycje
  · · · Zadłużenie
  · · · Bilans
  · Zespół Szkół w Skępem
  · · NASZA JEDNOSTKA
  · · · lokalizacja
  · · · dane kontaktowe
  · · · dane statystyczne
  · · · zadania publiczne
  · · Władze i struktura
  · · · struktura organizacyjna
  · · · dyrekcja
  · · · · zadania i uprawnienia
  · · · · dane kontaktowe
  · · · · oświadczenia majątkowe
  · · RADA PEDAGOGICZNA
  · · · uprawnienia
  · · · zadania
  · · RADA RODZICÓW
  · · · uprawnienia
  · · · zadania
  · · · Skład Rady Pedagogicznej
  · · SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · · · WYKAZ SPRAW
  · · · sposób załatwiania
  · · · rejestry i ewidencje
  · · · · rejestr skarg i wniosków
  · · · · rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · STATUS PRAWNY JEDNOSTKI
  · · · statut
  · · · protokoły
  · · · stanowiska
  · · · opłaty
  · · · inne dokumenty
  · · FINANSE
  · · · budżet
  · · · · zasady finansowania
  · · · · realizacja budżetu
  · · · · majątek jednostki
  · · · · inwestycje
  · · · bilans
  · · Ogłoszenia o zatrudnieniu
  · Zespół Szkół Specjalnych
  · · Nasza Jednostka
  · · · lokalizacja
  · · · dane kontaktowe
  · · · dane statystyczne
  · · · zadania publiczne
  · · · zarządzenia
  · · Władze i struktura
  · · · struktura organizacyj
  · · · dyrekcja
  · · · · zadania i uprawnienia
  · · · · dane kontaktowe
  · · · · oświadczenia majątkowe
  · · · Rada Pedagogiczna
  · · · · uprawnienia
  · · · · zadania
  · · · · Uchwały
  · · · Rada Rodziców
  · · · · uprawnienia
  · · · · zadania
  · · Sprawy do załatwieni
  · · · wykaz spraw
  · · · sposób załatwienia
  · · · rejestry i ewidencje
  · · · · rejestr skarg i wniosków
  · · · · rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · Status prawny jednostki
  · · · Statut ZSS
  · · · · Statut SP nr 4
  · · · protokoły
  · · · stanowiska
  · · · opłaty
  · · · inne dokumenty
  · · Finanse
  · · · budżet
  · · · · realizacja budżetu
  · · · · zasady finansowania
  · · · · majątek jednostki
  · · · · inwestycje
  · · · Bilans
  · · Zapytania ofertowe
  · Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą
  · · Aktualności
  · · Nasza Jednostka
  · · · lokalizacja
  · · · dane kontaktowe
  · · · dane statystyczne
  · · · zadania publiczne
  · · Władze i struktura
  · · · struktura organizacyjna
  · · · dyrekcja
  · · · · zadania i uprawnienia
  · · · · dane kontaktowe
  · · · · oświadczenia majątkowe
  · · · Rada Pedagogiczna
  · · · · uprawnienia
  · · · · zadania
  · · · Rada Rodziców
  · · · · uprawnienia
  · · · · zadania
  · · · Uczniowie
  · · Sprawy do załatwienia
  · · · wykaz spraw
  · · · sposób załatwiania
  · · · rejestry i ewidencje
  · · · · rejestr skarg i wniosków
  · · · · rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · Status prawny jednostki
  · · · statut
  · · · protokoły
  · · · stanowiska
  · · · opłaty
  · · · inne dokumenty
  · · Finanse
  · · · Budżet
  · · · · zasady finansowania
  · · · · · Zasady finansowania
  · · · · realizacja budżetu
  · · · · majątek jednostki
  · · · · inwestycje
  · · · Bilans
  · · Ogłoszenia o zatrudnieniu
  · Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie
  · · NASZA JEDNOSTKA
  · · · lokalizacja
  · · · zadania publiczne
  · · · dane kontaktowe
  · · · dane statystyczne
  · · WŁADZE I STRUKTURA
  · · · struktura organizacyjna
  · · · dyrekcja
  · · · · zadania i uprawnienia
  · · · · dane kontaktowe
  · · · · oświadczenia majątkowe
  · · · Rada Pedagogiczna
  · · · · uprawnienia
  · · · · zadania
  · · SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · · · wykaz spraw
  · · · sposób załatwienia
  · · · rejestry i ewidencje
  · · · · rejestr skarg i wniosków
  · · · · rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · STATUS PRAWNY JEDNOSTKI
  · · · statut
  · · · protokoły
  · · · stanowiska
  · · · opłaty
  · · FINANSE
  · · · budżet
  · · · · zasady finansowania
  · · · · realizacja budżetu
  · · · · majątek jednostki
  · · · · inwestycje
  · · · Bilans
  · · · · Sprawozdania finansowe 2018
  · Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
  · · NASZA JEDNOSTKA
  · · · lokalizacja
  · · · dane kontaktowe
  · · · dane statystyczne
  · · · zadania publiczne
  · · WŁADZE I STRUKTURA
  · · · struktura organizacyjna
  · · · dyrekcja
  · · · · zadania i uprawnienia
  · · · · dane kontaktowe
  · · · · oświadczenia majątkowe
  · · SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · · · - wykaz spraw
  · · · sposób załatwienia
  · · · rejestry i ewidencje
  · · · · rejestr skarg i wniosków
  · · · · rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · STATUS PRAWNY JEDNOSTKI
  · · · regulamin organizacyjny
  · · · protokoły
  · · · stanowiska
  · · · opłaty
  · · · inne dokumenty
  · · FINANSE
  · · · budżet
  · · · · zasady finansowania
  · · · · realizacja budżetu
  · · · · majątek jednostki
  · · · · inwestycje
  · · · · Sprawozdanie finansowe
  · Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
  · · NASZA JEDNOSTKA
  · · · dane kontaktowe
  · · · dane statystyczne
  · · · zadania publiczne
  · · · · Dom Pomocy Społecznej
  · · · lokalizacja
  · · WŁADZA I STRUKTURA
  · · · struktura organizacyjna
  · · · dyrekcja (kierownictwo)
  · · · · zadania i uprawnienia
  · · · · dane kontaktowe
  · · · · oświadczenia majątkowe
  · · · inne dokumenty
  · · SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · · · wykaz spraw
  · · · sposób załatwienia
  · · · rejestry i ewidencje
  · · · · rejestr skarg i wniosków
  · · · · rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · STATUS PRAWNY JEDNOSTKI
  · · · statut (lub regulamin organizacyjny )
  · · · protokoły
  · · · stanowiska
  · · · opłaty
  · · FINANSE
  · · · budżet
  · · · · zasady finansowania
  · · · · realizacja budżetu
  · · · · majątek jednostki
  · · · · inwestycje
  · · · Bilans za rok 2018
  · · Zadania publiczne
  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  · · NASZA JEDNOSTKA
  · · · lokalizacja
  · · · dane kontaktowe
  · · · dane statystyczne
  · · · zadania publiczne
  · · · Zapytanie ofertowe
  · · · Sprawozdania
  · · · Dostępności
  · · WŁADZE I STRUKTURA
  · · · struktura organizacyjna
  · · · kierownik
  · · · · zadania i uprawnienia
  · · · · dane kontaktowe
  · · · · oświadczenia majątkowe
  · · · Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  · · · · uprawnienia
  · · · · zadania
  · · SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · · · wykaz spraw
  · · · sposób załatwienia
  · · STATUS PRAWNY JEDNOSTKI
  · · · regulamin organizacyjny
  · · · inne dokumenty
  · · FINANSE
  · · · budżet
  · · · · zasady finansowania
  · · · · realizacja budżetu
  · · Ogłoszenia
  · · AKTUALNOŚCI
  · Powiatowy Urząd Pracy
  · · NASZA JEDNOSTKA
  · · · Lokalizacja
  · · · Dane kontaktowe
  · · · Dane statystyczne
  · · · Zadania publiczne
  · · WŁADZE I STRUKTURA
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Kierownictwo
  · · · · Zadania i uprawnienia
  · · · · Dane kontaktowe
  · · · · Oświadczenia majątkowe
  · · SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · · · Wykaz spraw
  · · · Sposób załatwienia
  · · · Rejestry i ewidencje
  · · · · Rejestr skarg i wniosków
  · · · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · STATUS PRAWNY JEDNOSTKI
  · · · Regulamin organizacyjny
  · · · Protokoły
  · · · Stanowiska
  · · · Opłaty
  · · · Inne dokumenty
  · · FINANSE
  · · · Budżet
  · · · · Zasady finansowania
  · · · · Realizacja budżetu
  · · · · Majątek jednostki
  · · · · Inwestycje
  · · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · · Sprawozdanie finansowe za rok 2018
  · · · · · Sprawozdania finansowe za rok 2019
  · Szpital Lipno Spółka z o.o.
  · · Nasza Jednostka
  · · · lokalizacja
  · · · dane kontaktowe
  · · · dane statystyczne
  · · · zadania publiczne
  · · Władze i struktura
  · · · struktura organizacyjna
  · · · dyrekcja(kierownictwo)
  · · · · zadania i uprawnienia
  · · · · dane kontaktowe
  · · · · oświadczenia majątkowe
  · · Sprawy do załatwienia
  · · · wykaz spraw
  · · Status prawny jednostki
  · · Majątek Spółki
  · · Zamówienia Publiczne
  · Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  · · Nasza jednostka
  · · · lokalizacja
  · · Władza i struktura
  · · Status prawny
  · · Ogłoszenia o zatrudnieniu
  · · Formularze do pobrania
  · · Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  · · Ogłoszenia
  · Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Lipnie
  · · Przetargi
  · · oświadczenia majątkowe
  · · o nas
  · · status prawny
  · · organizacja
  · · kierownictwo
  · · Finanse
  · · · Bilans
  · Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie
  · · O nas
  · · Nasza Jednostka
  · · Władze szkoły
  · · Aktualności
  · · Dokumenty do pobrania
  · · Ogłoszenia o zatrudnieniu
  · · Bilans
  · Komenda Powiatowa PSP
  · Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
  · Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie
  · · Oświadczenia majątkowe
 ZGŁOSZENIA BUDOWY, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy Prawo budowlane
  · 2015
  · 2016
  · 2017
  · 2018
  · 2019
  · 2020
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 PETYCJE
 EWIDENCJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY
  · Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
  · Ewidencja Instruktorów Nauki Jazdy
  · Statystki Zdawalności
 STACJE KONTROLI POJAZDÓW
 USTAWA O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM
 INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - porozumienie.
 ARCHIWUM
 WYBORY SAMORZĄDOWE
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 Biuro rzeczy znalezionych w Lipnie
 Zawiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu