ZAWIADOMIENIE O XXIII SESJI RADY POWIATU W LIPNIE18.01.2021

ZAWIADOMIENIE O XXIII SESJI RADY POWIATU W LIPNIE

18.01.2021

Lipno, dnia 18 stycznia 2021 roku

R.0002.1.2021


ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że na dzień 26 stycznia 2021 roku (wtorek), godz. 13.00 zwołuję XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie. Sesja odbędzie się w auli Zespołu Szkół w Lipnie, ul. Traugutta 1.

Porządek obrad XXIII sesji:

 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przedstawienie porządku obrad XXIII sesji.

 5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu lipnowskiego w roku szkolnym 2019/2020”.

 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2021 rok

- zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2021 rok

-wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 380/52 oraz 442/36 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna

- wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1940/4 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2020 rok

-zmiany Uchwały Nr XXI/188/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet radnych Rady Powiatu w Lipnie.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

 2. Zakończenie.

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie (18 stycznia 2021)
Opublikował: Agnieszka Kocińska (20 stycznia 2021, 12:31:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55