ZAWIADOMIENIE O XV SESJI RADY POWIATU W LIPNIE10.04.2020

ZAWIADOMIENIE O XV SESJI RADY POWIATU W LIPNIE

10.04.2020

Lipno, dnia 10 kwietnia 2020 roku

R.0002.2.2020


ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że na dzień 21 kwietnia 2020 roku (wtorek), godz. 13.00 zwołuję XV sesję Rady Powiatu w Lipnie. Sesja odbędzie się w auli Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, ul. Okrzei 3.

Proponowany porządek obrad XV sesji:

 1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przedstawienie porządku obrad XV sesji.

 5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 391/5 położonej przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna

 4. zmiany uchwały Nr XIV/119/2020 z dnia 05 marca 2020 roku dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipnowskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

 2. Zakończenie.
metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie (10 kwietnia 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (14 kwietnia 2020, 07:53:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171