ZAWIADOMIENIE O X SESJI RADY POWIATU W LIPNIE20.09.2019

ZAWIADOMIENIE O X SESJI RADY POWIATU W LIPNIE

20.09.2019

Lipno, dnia 18 września 2019 roku

R.0002.7.2019ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że na dzień 26 września 2019 roku (czwartek), godz. 13.00 zwołuję X sesję Rady Powiatu w Lipnie. Sesja odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b.

Proponowany porządek obrad X sesji:

 1. Otwarcie X sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2019 roku.

 8. Sprawozdania za 2018 rok Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

- Nadzoru Wodnego w Sierpcu,

- Nadzoru Wodnego we Włocławku,

- Nadzoru Wodnego w Golubiu Dobrzyniu,

- Nadzoru Wodnego w Aleksandrowie Kujawskim.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok

b) zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2029

c) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

d) utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Lipnowski

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

f) zmiany uchwały Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019 roku,

g) trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1410/9 oraz 88/5 położonej przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna

i) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 256, 219/2, 259 położonych przy ul. Wymyślińskiej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Skępe.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

 2. Zakończenie.
Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska
metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie (20 września 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (20 września 2019, 08:34:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162